Bartosz Kopeć

Założyciel ROLKA Studio, aktor teatralny i filmowy, instruktor zajęć teatralnych, szkoleniowiec, absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w St. Petersburgu. Optymista, który nie znosi trzech słów: „nie da się”. Dzięki połączeniu profesjonalizmu z temperamentem jest siłą twórczą wielu przedsięwzięć zakończonych sukcesem.