Obsługa prawna

Obsługa prawna

Oferujemy pomoc prawną przy negocjowaniu oraz sporządzaniu umów związanych z produkcją filmową, zawieranych na każdym z etapów produkcji filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw autorskich.

Współpracujemy z Elżbietą Figat – Michalak – radcą prawnym, która łączy profesjonalizm obsługi prawnej z pasją do kina i zrozumieniem procesu twórczego. Poza aplikacja radcowską ukończyła studia podyplomowe z zakresu produkcji filmowej i telewizyjnej.